Dịch vụ

Tàu Khách

Với tiềm năng du lịch rất lớn của Hạ Long, Phú Quốc, Bạch Long Vĩ, Vũ Hoàng Minh Traco đã và đang đầu tư phát triển ngành du lịch tàu thủy. Hiện tại, chúng tôi đang sở hữu 3 tàu du lịch: Hoàng Minh 12, Hoàng Minh 16, Hoàng Minh 18. Định hướng thời gian tới đưa thêm 04 tàu khách khai thác chuyên tuyến Hải Phòng- Bạch Long Vĩ, Hồ Chí Minh- Côn Đảo, Cát Tiên - Phú Quốc, Bình Thuận - Đảo Phú Quý.