QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
Ngày 21/05/2021 Tin tức

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính...

Xem thêm

Phát triển loại hình du lịch tàu biển ở Việt Nam: Thuận lợi và khó khăn
Phát triển loại hình du lịch tàu biển ở Việt Nam: Thuận lợi và khó khăn
Ngày 06/03/2021 Tin tức

THS. NGUYỄN THỊ SÂM (Giảng viên Khoa Quản trị Kinh doanh - Đại học Nguyễn Trãi)

Xem thêm

Tàu thủy lưu trú du lịch (Cruise ship) là gì? Xếp hạng và yêu cầu chung
Tàu thủy lưu trú du lịch (Cruise ship) là gì? Xếp hạng và yêu cầu chung
Ngày 06/03/2021 Tin tức

Tàu thủy lưu trú du lịch (tiếng Anh: Cruise ship) là phương tiện thủy chở khách du lịch có buồng ngủ.

Xem thêm

0987.183.148