Dịch vụ

Tàu dầu

Hoàng Minh Traco đang sở hữu tàu dầu kích thước 6500 DWT khai thác tuyến Dung Quất - Thành phố Hồ Chí Minh trong nhiều năm.