Giới thiệu về chúng tôi

Since 2013

Hoàng Minh Traco được ra đời vào ngày 06 tháng 06 năm 2013 tại Hải Phòng, Việt Nam; với hoạt động kinh doanh chính trong lĩnh vực vận tải tàu biển, dịch vụ hàng hải và logistics, dịch vụ quản lý tàu và cung ứng thuyền viên. Từ ngày thành lập, Hoàng Minh TraCo luôn không ngừng nỗ lực mở rộng, phát triển đổi mới đội tàu và nâng cao các dịch vụ liên quan như Dịch vụ đại lý, giao nhận và logistics. Với đội ngũ thuyền viên, cán bộ, kỹ sư giàu năng lực, kinh nghiệm, làm việc trong hệ thống quản lý chuyên nghiệp, Hoàng Minh Traco trao đến khách hàng những dịch vụ vận tải chất lượng, uy tín hàng đầu.