Thông báo tuyển dụng thuyền viên (08/10/2020)

Hiện nay Hoàng Minh Traco liên tục tổ chức tuyển dụng Thuyền viên làm việc cho đội tàu Vũ Hoàng Minh Traco, đặc biệt các chức danh Thuyền trưởng, Thợ máy, Thủy thủ.

Hoàng minh traco tuyển dụng cán bộ văn phòng (07/07/2020)

Hoàng Minh Traco có nhu cầu tuyển dụng nhân sự làm việc tại trụ sở chính 233 Lê Thánh Tông, Hải Phòng với những yêu cầu cơ bản như sau:   

1.   Chuyên viên triển khai phần mềm: 01 người  

 a) Yêu cầu năng lực      

 - Áp dụng cho mô tả công việc và tiêu chuẩn chuyên viên hỗ trợ cho chuyên viên phát triển phần mềm.  

 b) Trách nhiệm      

 - Hỗ trợ công việc cho chuyên viên phát triển phần mềm.      

 - Triển khai các phần mềm ứng dụng của công ty.      

 - Hỗ trợ đào tạo việc sử dụng và quản trị CSDL/Phần mềm ứng dụng (Xây dựng tài liệu hướng dẫn và thực hiện đào tạo).      

 - Trao đổi và hỗ trợ người dùng cuối trong việc sử dụng các phần mềm ứng dụng khi có sự cố.  

 c)  Tiêu chuẩn 

* Trình độ học vấn chuyên môn      

 - Tốt nghiệp đại học (trở lên) chuyên ngành về Công nghệ thông tin.  

 * Kỹ năng      

 - Kỹ năng sử dụng Windows Server, Linux.      

 - Hiểu biết về lập trình Web applications, .NET technology, OOP… và hiểu biết về quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server, My SQL là lợi thế.      

 - Kỹ năng giao tiếp tốt. 

* Phẩm chất cá nhân      

 - Ham học hỏi, có khả năng chịu áp lực cao trong công việc.      

 - Trung thực, dũng cảm, nhiệt tình công tác.      

 - Sáng tạo trong công việc.    

 2.   Chuyên viên lắp ráp và cài đặt máy tính: 01 người 

a) Yêu cầu năng lực      

 - Áp dụng cho mô tả công việc và tiêu chuẩn chuyên viên hỗ trợ chuyên viên quản trị mạng, quản lý và bảo trì thiết bị tin học.  

 b) Trách nhiệm      

 - Hỗ trợ công việc quản trị mạng và bảo trì thiết bị tin học .      

 - Lắp ráp thiết bị tin học, cài đặt máy tính và phần mềm.  

 c) Tiêu chuẩn 

* Trình độ học vấn chuyên môn     

 - Tốt nghiệp trung cấp (trở lên) chuyên ngành về Công nghệ thông tin  

 * Kỹ năng      

 - Lắp ráp thiết bị tin học, cài đặt máy tính và phần mềm cơ bản.       

 - Kỹ năng giao tiếp tốt.  

 * Phẩm chất cá nhân       

 - Ham học hỏi, có khả năng chịu áp lực cao trong công việc.      

 - Trung thực, dũng cảm, nhiệt tình công tác.      

 - Sáng tạo trong công việc.

0987.183.148