Tàu khách Hoàng Minh 16
Tàu khách Hoàng Minh 16
Ngày 17/09/2021 Tàu khách

Tàu Khách Với tiềm năng du lịch rất lớn của Hạ Long, Phú Quốc, Bạch Long Vĩ, Hoàng Minh Traco đã và đang đầu tư phát triển ngành du lịch tàu...

Xem thêm

Tàu khách Hoàng Minh 12
Tàu khách Hoàng Minh 12
Ngày 17/09/2021 Tàu khách

Tàu Khách Với tiềm năng du lịch rất lớn của Hạ Long, Phú Quốc, Bạch Long Vĩ, Hoàng Minh Traco đã và đang đầu tư phát triển ngành du lịch tàu...

Xem thêm

0987.183.148