Định hướng phát triển

Tiếp tục mở rộng thị trường trong nước, thành lập thêm nhiều tàu du lịch chuyên tuyến Hải Phòng- Bạch Long Vĩ trong những năm tới. Lấy kiến thức và kinh nhiệm của đội ngũ cán bộ nhân viên và Lãnh đạo công ty trở thành 1 đại lý tàu hàng đầu trong nước.


0987.183.148