Điều kiện CIF là gì trong vận tải thủy nội địa?

Ngày 13-01-2021 Lượt xem 461

Điều kiện CIF chỉ áp dụng cho đường biển quốc tế, đường sông. Không áp dụng cho các hình thức vận chuyển khác.

Về cơ bản, điều kiện CIF tương đồng như điều kiện CFR, nhưng điểm khác biệt giữa 2 điều kiện này là người bán PHẢI MUA BẢO HIỂM CHO LÔ HÀNG.

CIF ( Cost, Insurance and Freight ) - Tiền hàng, bảo hiểm và cước phí có nghĩa là người bán giao hàng lên tàu do chính người bán book tàu và sắp xếp sao cho hàng yên vị trên tàu tại cảng giao hàng chỉ định thuộc nước người bán. Người bán chuyển giao rủi ro cho người mua khi hàng được đặt trên tàu. Người bán chịu toàn bộ chi phí từ lúc hàng xuất kho cho tới khi hàng được chuyển tới cảng của người mua. Những chi phí bao gồm trucking, đóng thuế xuất khẩu ( nếu có ), thông quan hàng xuất, chịu chi phí bốc hàng lên tàu. Người bán thuê phương tiện vận tải quốc tế ( tàu biển ) và chịu trách nhiệm về chi phí cho tới khi đến cảng nhập khẩu. Quan trọng hơn, người bán mua bảo hiểm cho lô hàng để bảo vệ quyền lợi cho người mua.

Trách nhiệm của người bán trong điều kiện giao hàng CIF

+ Trucking đầu xuất

+ Thông quan hàng xuất khẩu

+ Đóng thuế xuất khẩu ( Nếu có )

+ Thuê phương tiện vận tải quốc tế ( tàu biển )

+ MUA BẢO HIỂM CHO LÔ HÀNG

+ Chi phí bốc hàng lên phương tiện vận tải quốc tế

+ Local charge đầu xuất

+ Chịu toàn bộ chi phí từ lúc hàng xuất từ kho người bán cho đến khi hàng được giao tới cảng chỉ định thuộc nước người mua như trên hợp đồng ngoại thương quy định.

Trách nhiệm của người mua trong điều kiện giao hàng CIF

+ Chi phí dở hàng từ phương tiện vận tải chính xuống cảng đầu nhập

+ Local charge đầu nhập

+ Thông quan hàng nhập khẩu

+ Đóng thuế nhập khẩu

+ Trucking đầu nhập về kho người mua

+ Dở hàng khỏi phương tiện vận tải nội địa xuống kho của người mua.

Các rủi ro trong điều kiện giao hàng CIF

Rủi ro từ người bán chuyển sang người mua khi người bán hoàn tất việc giao hàng lên tàu do người bán book tàu tại cảng thuộc nước người bán theo quy định trong hợp đồng. Chi phí bốc hàng đó sẽ do người bán chi trả. Tuy nhiên, chi phí dở hàng từ phương tiện vận tải chính xuống cảng nước người mua sẽ do người mua chi trả.

Bảo hiểm hàng hóa trong điều kiện CIF

Theo điều kiện CIF, người bán phải mua bảo hiểm cho lô hàng để bảo vệ quyền lợi của người mua. Nếu không có quy định gì thêm trong hợp đồng ngoại thương, người bán có thể mua bảo hiểm với quyền lợi nhỏ nhất ( Loại C )

 

Tìm hiểu thêm về các điều kiện bảo hiểm cho hàng hóa xuất khẩu bằng đường biển

 

Thêm vào đó, nếu người bán không muốn nhận quyền mua bảo hiểm cho lô hàng, có thể áp dụng điều kiện CFR

0987.183.148